Διαθέσιμο σε

EnglishNederlands, Ελληνικά 

online εκμάθηση

Η Λεξιλογία (Lexilogy) είναι διαθέσιμη στην Eλληνική, Ολλανδική και Αγγλική γλώσσα.

Η Λεξιλογία αποτελεί ένα πρωτοποριακό, εύχρηστο και αποτελεσματικό πρόγραμμα εκμάθησης και παρέμβασης για άτομα με δυσκολίες στην ανάγνωση και την ορθογραφία της Ελληνικής και για ομιλητές της Ελληνικής ως δεύτερης.

Η Λεξιλογία, έχοντας βασιστεί σε μια πολύχρονη ακαδημαϊκή έρευνα και την εμπειρία της έμπρακτης χρήσης. Προσφέρει μία εύκολη προσέγγιση, με σκοπό να βοηθήσει παιδιά και ενήλικες να κατακτήσουν, βήμα-βήμα, τις θεμελιώδεις ικανότητες ανάγνωσης και ορθογραφίας. 

 

Η Λεξιλογία οδηγεί με απόλυτη επιτυχία στην ορθή ανάγνωση και γραφή της Ελληνικής γλώσσας.

επικοινωνήστε μαζί μας

Στο σχολείο και στο σπίτι

Η Λεξιλογία είναι ένα online πρόγραμμα εκμάθησης, εύκολο στη κατανόηση και εύχρηστο στην χρήση, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, σε προγραμματισμένο χρόνο, στο σχολείο καθώς και στο σπίτι.

Η Λεξιλογία προσκαλεί μαθητές και ενήλικες να ακολουθήσουν αυτόνομα και βήμα-βήμα τις διαδικασίες που οδηγούν στην ταχύτατη βελτίωση των ικανοτήτων τους στην ορθογραφία και την ανάγνωση.

Για πολυάσχολους εκπαιδευτικούς 

Για πολυάσχολους εκπαιδευτικούς είναι πάντα δύσκολο να βρουν τον χρόνο που απαιτείται για να δώσουν την απαραίτητη προσοχή σε μαθητές με δυσκολίες στην ανάγνωση και την ορθογραφία.

Για γονείς

Για γονείς είναι επίσης μια πρόκληση να υποστηρίξουν με τον σωστό τρόπο τα παιδιά τους.

Για ειδικούς

Η Λεξιλογία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από ειδικούς ως πρόγραμμα παρέμβασης, είτε στο κέντρο τους είτε στα ιδιαίτερα μαθήματα.

Αποτελέσματα

Έρευνα που διαξήχθη από το Πανεπιστήμιο του York και το Πανεπιστήμιο του Amsterdam, καταδεικνύει την αποτελεσματικότητα της Λεξιλογίας στην αποκατάσταση δυσκολιών στην ανάγνωση και την ορθογραφία σε φυσικούς ομιλητές και ομιλητές της γλώσσας ως δεύτερης.

Στις αρχές του Ιανουάριου 2020, δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξάχθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, το Πανεπιστήμιο της Υόρκης και τo ‘Lexilogy’, αναφορικά με την αξιολόγηση της Ελληνικής έκδοσης του προγράμματος ‘Λεξιλογία’.

Τα ιδιαιτέρως θετικά αποτελέσματα της έρευνας είναι πλέον διαθέσιμα για το κοινό στο διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό περιοδικό: ‘European Journal of Special Needs Education’, στο άρθρο με τίτλο:

'Improvements in reading and spelling skills after a phonological and morphological knowledge intervention in Greek children with spelling difficulties: a pilot study'

Παρατηρείται μια βελτίωση κατά 33% στις ικανότητες ανάγνωσης και ορθογραφίας

Πως δουλεύει;

Η διαδικασία της ανάγνωσης και της γραφής βασίζεται πρωταρχικά στην ικανότητα του ατόμου να διακρίνει και να χειρίζεται τους φθόγγους και τα αντίστοιχα σύμβολά τους. Η κατανόηση της διαδικασίας αυτής, που συνοψίζεται στη φράση «φωνολογική επίγνωση», αποτελεί το πρώτο βήμα για την επίτευξη της ικανότητας της ανάγνωσης και της γραφής.

Το αμέσως επόμενο βήμα για την ταχύτητα και την κατανόηση της ανάγνωσης αλλά και για την ορθογραφία αφορά στην επίγνωση της δομής της λέξης, ή αλλιώς στη «μορφολογική επίγνωση». Η σπουδαιότητα της μορφολογικής επίγνωσης είναι τεράστια στην ανάγνωση και τη γραφή, αφού οδηγεί το άτομο στην αυτόματη ικανότητα να αναγνωρίζει έως και τα πιο πολύπλοκα μορφήματα, να τα συνδυάζει και να τα συνθέτει σε λέξεις, π.χ. είσ-οδ-ος: πρόθεση-ρίζα-κατάληξη.

Η Λεξιλογία οδηγεί στην ανάπτυξη της φωνολογικής και της μορφολογικής επίγνωσης της ελληνικής γλώσσας.

Πολλά παιδιά και πολλοί ενήλικες αντιμετωπίζουν την ανάγνωση και την ορθογραφία ως μία πρόκληση. Είτε έχουν δυσλεξία, είτε τα Ελληνικά είναι η δεύτερη γλώσσα τους, η Λεξιλογία προσφέρει ένα εύκολο και οικονομικό πρόγραμμα παρέμβασης.

Η Λεξιλογία εξασφαλίζει στους χρήστες της την κατάκτηση της φωνολογικής και μορφολογικής επίγνωσης μέσα από ένα διαδραστικό 'παιχνίδι'. Βήμα-βήμα, οι χρήστες του προγράμματος μαθαίνουν πώς να συνθέτουν τους φθόγγους σε συλλαβές και τα μορφήματα σε σύνθετες λεξικές δομές, έως ότου κατακτηθούν οι πλήρεις ικανότητες ανάγνωσης και ορθογραφίας.

Η Λεξιλογία αποτελεί το αποτέλεσμα πολυετών ακαδημαϊκών ερευνών πάνω στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων όσον αφορά στην ανάγνωση και την ορθογραφία, καθώς και στις δυσκολίες που βιώνουν οι μαθητές και οι ενήλικες, είτε έχουν δυσλεξία είτε μιλούν την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα. Είναι ένα 'εργαλείο', με σαφή αρχή, μέση και τέλος, τρία στάδια που συνθέτουν ένα περιεκτικό σύστημα.

Οι άνθρωποι

Η μέθοδος Λεξιλογίας αποτελεί δημιούργημα της εξελικτικής ψυχολόγου Hester Hoette που γεννήθηκε στην Ολλανδία και σπούδασε ψυχολογία με κατεύθυνση στην εξελικτική ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ (UvA). Η διπλωματική της εργασία –έρευνα και διατριβή –επικεντρώθηκε στις μαθησιακές δυσκολίες με έμφαση στη δυσλεξία.

Το 1998 έρχεται στην Ελλάδα και ανοίγει το δικό της κέντρο για τη δυσλεξία, ένα κέντρο διάγνωσης και αποκατάστασης, ερευνώντας παράλληλα τις νοητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων (decision making processes) που αφορούν την ανάγνωση και την γραφή (ορθογραφία).

Η εμπειρία 20 ετών εργασίας και η ψυχο-γλωσσολογική έρευνα, οδήγησαν την Hester Hoette Ψωμάκα στη δημιουργία της Λεξιλογίας, μία πρωτοποριακή, εύκολη, εύχρηστη και αποδεδειγμένα αποτελεσματική μέθοδο. Ενα πρόγραμμα αποκατάστασης για άτομα με δυσκολίες στην ανάγνωση και την ορθογραφία.

Η επιθυμία της Hester, η μέθοδος αυτή να μπορεί να είναι προσβάσιμη σε όλους όσοι την είχαν ανάγκη, και μάλιστα με χαμηλό κόστος, οδήγησε στο lexilogy.com 

Επιπλέον, η Λεξιλογία οφείλει πολλά στον Joes Koppers, τον άνθρωπο που έκανε εικόνα και ήχο όλη αυτή τη διαδικασία, ένα λογισμικό για ηλεκτρονικούς υπολογιστές που με τη συμβολή του διαδικτύου είναι προσβάσιμο σε όποιον το επιθυμεί.

Οι σαφείς, επαναλαμβανόμενες οδηγίες για την εμπέδωση κάθε σταδίου και οι λέξεις που ακούγονται στη διάρκεια των προγραμμάτων εκφωνήθηκαν από τη συγγραφέα Αικατερίνη Σιδέρη και τον ηθοποιό –εκφωνητή Γιάννη Υφαντή.

Η επεξεργασία όλων των ηχητικών αποσπασμάτων της λεξιλογίας είναι αποτέλεσμα της επίμονης προσπάθειας και αφοσίωσης του μουσικού Κώστα Κούση.