Η Λεξιλογία στο σχολείο

Η Λεξιλογία είναι ιδανικά κατασκευασμένη ώστε να παρέχει στους εκπαιδευτικούς τα πρόσθετα εργαλεία που χρειάζονται για να βοηθήσουν τα παιδιά με δυσκολίες στη ανάγνωση και την ορθογραφία.

Απ' τη άλλη, η Λεξιλογία Προ είναι ιδανικά κατασκευασμένη ώστε να παρέχει στους εκπαιδευτικούς της προσχολικής αγωγής τα πρόσθετα εργαλεία για να αποκτηθεί η φωνολογική ενημερότητα απ' τα παιδιά, κατά την προετοιμασία τους για το Δημοτικό σχολείο.

Τα σχολεία μπορούν να αποκτήσουν μια ομαδική σύνδεση στην πλατφόρμα Λεξιλογίας, μαζί με ένα σύστημα παρακολούθησης στην οποία ένας επόπτης μπορεί να παρακολουθήσει την συχνότητα πρόσβασης, την πρόοδο καθώς και τα αποτελέσματα των ενσωματωμένων τεστ του κάθε παιδιού ξεχωριστά.

 

Η Λεξιλογία στο σπίτι

Ανεξαρτήτως εάν το παιδί σας απλά δυσκολεύεται να αγαπήσει την ανάγνωση ενός βιβλίου, εάν παρουσιάζει μια συγκεκριμένη δυσκολία όπως είναι η δυσλεξία, ή εάν σπουδάζει σε ένα ελληνόφωνο σχολείο και τα Ελληνικά δεν αποτελούν τη μητρική του γλώσσα, είναι εύλογο να θέλετε να παρέχετε στο παιδί σας τα κατάλληλα μέσα ώστε να τα βοηθήσετε να προοδεύσει.

Η Λεξιλογία είναι ιδανικά κατασκευασμένη ώστε να παρέχει στους γονείς τα πρόσθετα εργαλεία που χρειάζονται για να βοηθήσουν τα παιδιά τους με δυσκολίες στη ανάγνωση και την ορθογραφία.

Απ' τη άλλη, η Λεξιλογία Προ είναι ιδανικά κατασκευασμένη ώστε να παρέχει στους γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας ένα πρόσθετο εργαλείο για να αποκτήσει το παιδί τους φωνολογική ενημερότητα, μια επίγνωση που απαιτείται για τα πρώτα μαθήματα ανάγνωσης και γραφής στο Δημοτικό.

Η εκμάθηση συντελείται μέσα από σύντομα (25 λεπτά, τρεις φορές την εβδομάδα) και καλά δομημένα μαθήματα, τα οποία παρέχουν στα παιδιά τις ικανότητες και την αυτοπεποίθηση που χρειάζονται για να τα καταφέρουν.

Οι γονείς  μπορούν να αποκτήσουν μια ατομική συνδρομή στην Λεξιλογία Προ, στην Λεξιλογία 1 ή στην Λεξιλογία 2.

Επικοινωνήστε μαζί μας