Η Λεξιλογία στο σχολείο

Η Λεξιλογία είναι ιδανικά κατασκευασμένη ώστε να παρέχει στους εκπαιδευτικούς τα πρόσθετα εργαλεία που χρειάζονται για να βοηθήσουν τα παιδιά με δυσκολίες στη ανάγνωση και την ορθογραφία.

Τα σχολεία μπορούν να αποκτήσουν μια ομαδική σύνδεση στην πλατφόρμα Λεξιλογίας, μαζί με ένα σύστημα παρακολούθησης στην οποία ένας επόπτης μπορεί να παρακολουθήσει την συχνότητα πρόσβασης, την πρόοδο καθώς και τα αποτελέσματα των ενσωματωμένων τεστ του κάθε παιδιού ξεχωριστά

 
 

Η Λεξιλογία στο σπίτι

Ανεξαρτήτως εάν το παιδί σας απλά δυσκολεύεται να αγαπήσει την ανάγνωση ενός βιβλίου, εάν παρουσιάζει μια συγκεκριμένη δυσκολία όπως είναι η δυσλεξία, ή εάν σπουδάζει σε ένα ελληνόφωνο σχολείο και τα Ελληνικά δεν αποτελούν τη μητρική του γλώσσα, είναι εύλογο να θέλετε να παρέχετε στο παιδί σας τα κατάλληλα μέσα ώστε να τα βοηθήσετε να προοδεύσει.

Η εκμάθηση συντελείται μέσα από σύντομα (25 λεπτά, τρεις φορές την εβδομάδα) και καλά δομημένα μαθήματα, τα οποία παρέχουν στα παιδιά τις ικανότητες και την αυτοπεποίθηση που χρειάζονται για να τα καταφέρουν.

Οι γονείς  μπορούν να αποκτήσουν μια ατομική συνδρομή στο Lexi-PREP, στο Lexi-BASIC ή στο Lexi-PRO.

Επικοινωνήστε μαζί μας