Αγορά

Ενδιαφέρεστε να χρησιμοποιήσετε την Λεξιλογία σε σχολείο ή σε κέντρο αποκατάστασης, τότε χρειάζεστε μια ομαδική σύνδεση.

Ενδιαφέρεστε να χρησιμοποιήσετε την Λεξιλογία στο σπίτι, τότε χρειάζεστε μια ατομική σύνδεση.

Για περισσότερες πληροφορίες: info@lexilogy.com

Για σχολεία

Λεξιλογία Προ

Λεξιλογία 1

Λεξιλογία 2

Για περισσότερες πληροφορίες: info@lexilogy.com

Για ατομική χρήση

Λεξιλογία Προ

Λεξιλογία 1

Λεξιλογία 2

Για περισσότερες πληροφορίες: info@lexilogy.com