Συχνές Απορίες

Οι ασκήσεις που έχουν σχεδιαστεί για κάθε επίπεδο είναι πράγματι εύκολες κι αυτό αφορά σε όλες τις ασκήσεις σε όλα τα επίπεδα δυσκολίας. Η έλλειψη δυσκολίας μάλιστα είναι αυτή που συχνά «μπερδεύει» τον κόσμο που θεωρεί πως το επίπεδο δεν είναι κατάλληλο γι’ αυτούς. Ωστόσο, η Λεξιλογία δεν είναι μία μέθοδος ασκήσεων ορθογραφίας. Πρόκειται για μία μέθοδο, ένα πρόγραμμα εξάσκησης γλωσσικής επίγνωσης (language awareness training course) που έχει ως τελικό στόχο - σκοπό να «χαραχθούν» νέα μονοπάτια στη διαδικασία επίγνωσης της γλώσσας, που αφορούν στην ανάγνωση και την ορθογραφία. Οι λέξεις που περιέχει το πρόγραμμα έχουν επιλεγεί με ακρίβεια για τη διδακτική τους βαρύτητα, ενώ η ροή του μαθήματος είναι αργή και γεμάτη από επαναλήψεις διότι η επίγνωση «χτίζεται» σιγά-σιγά. Έτσι, πρώτα γίνεται εμπέδωση της γνώσης και στη συνέχεια δημιουργείται το πεδίο για καλύτερη και ουσιαστικότερη επίγνωση, η οποία αποτελεί το εργαλείο αντιμετώπισης στη διαχείριση της ορθογραφίας και της ανάγνωσης κάθε λέξης. Όταν το άτομο έχει αποκτήσει επίγνωση, φωνολογική και μορφολογική, τότε είναι σε θέση να «αντιμετωπίσει» σωστά την κάθε λέξη.

Στα παιδιά του Γυμνασίου και του Λυκείου αλλά και στους ενήλικες με δυσλεξία η δυσκολία έγκειται όχι μόνο στη δημιουργία νέων μονοπατιών στην επεξεργασία του λόγου αλλά κυρίως στην εξάλειψη λανθασμένων. Αυτό απαιτεί ένα πρόγραμμα συνεκτικό, με ροή, με ακριβή επιλογή λέξεων, με επανάληψη. Η Λεξιλογία, έπειτα από έρευνα σχεδόν 20 ετών, εμπεριέχει το περιεχόμενο και τη ροή των μαθημάτων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των δυσκολιών αυτών.

Αν πρόκειται για ένα παιδί ή έναν ενήλικα που έχει κατακτήσει τη φωνολογική επίγνωση αλλά δυσκολεύεται στην ορθογραφία και την ανάγνωση, η Λεξιλογία 2 είναι το κατάλληλο πρόγραμμα παρακολούθησης και ενδείκνυται για την περίπτωσή του γιατί εμπεριέχει και μία συνοπτική επανάληψη της Λεξιλογίας 1 χωρίς να κουράζει.

Η δομή των προγραμμάτων είναι εξαιρετικά απλή και κατανοητή, ενώ η επανάληψη που χαρακτηρίζει κάθε μάθημα συνήθως λύνει στην πορεία όλες τις απορίες που μπορεί να προκύψουν. Σε κάθε περίπτωση όμως η ομάδα της Λεξιλογίας info@lexilogy.com, είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις απορίες σας και να σας βοηθήσει να λειτουργήσετε αυτόνομα και να απολαύσετε τη διαδικασία αυτή, από την οποία μπορείτε να επωφεληθείτε τα μέγιστα ως προς την ανάγνωση και τη γραφή της ελληνικής γλώσσας.