Nederlands als tweede taal

Onderzoek toont aan dat fonologische en morfologische kennis niet alleen essentieel is voor het verkrijgen van geavanceerde lees- en spellingsvaardigheden in de moedertaal, maar ook een cruciale basis vormt voor het leren van een tweede taal.

De door Lexilogy verkregen fonologische en morfologische kennis faciliteert het leren en onthouden van nieuwe woorden in een tweede taal, doordat klank- en morfeemstructuren als ‘kapstok’ fungeren bij het opslaan in het geheugen van deze nieuwe woorden.

Ook ontstaat door Lexilogy een beter besef dat er overeenkomsten bestaan tussen klankstructuur en morfeemopbouw van woorden uit verschillende talen. Fonologische en morfologische kennis opgedaan in één taal worden zo overdraagbaar naar een andere taal.

Lexilogy is een succesvol ondersteunend programma voor NT2- en tweetalig onderwijs

Lexilogy is momenteel beschikbaar in het Engels, Nederlands en Grieks