Vaak gestelde vragen

Ook bij middelbare schoolleerlingen en volwassenen kan nog een taalbewustzijn getraind worden en kunnen nieuwe beslissingsstrategieën m.b.t. lezen en spellen ontwikkeld worden. Echter bij middelbare schoollleerlingen en volwassenen zijn meestal ook foute strategieen ingesleten. De grote uitdaging voor een behandeling is om deze uit te wissen. Hiervoor heb je een krachtig programma nodig met een zeer duidelijke structuur. Lexilogy is hier een zeer geschikt programma voor. Stap voor stap worden nieuwe beslissingsstrategieën ingeprent, die oude strategieen overschrijven. 

De klank-tekenkoppeling van het Nederlands is vrij ingewikkeld. Het is dus aan te raden om Lexilogy 1 wel eerst te doen. In sommige gevallen kan het voorkomen dat de verkorte versie van Lexilogy 1 geschikter is. Neem contact op met info@lexilogy.com om te bespreken wat de beste keuze is.

Lexilogy heeft een eenvoudige en begrijpbare structuur en is zo ontwikkeld dat het programma zonder hulp gevolgd kan worden. Zelfs de allerjongste gebruikers kunnen zonder problemen de aangeboden lessenreeks volgen. Iedere les heeft ingebouwde instructies en begint meestal met een voorbeeld. Ook is er een ‘laat zien’ knop, die laat zien wat er moet gebeuren. Mochten er toch nog vragen zijn of doen zich problemen voor, neem dan gerust contact op met info@lexilogy.com