Lexilogy programma's

Lexi-PREP geschikt voor kleuters (5-6 jaar oud) die op een speelse manier een eerste kennismaking krijgen met de klank-tekenkoppeling. Met Lexi-PREP verkrijgen ze fonologisch bewustzijn, hetgeen nodig is voor de eerste lees- en schrijflessen op de basisschool.

Lexi-BASIC is geschikt voor leerlingen in groep 3, die moeite hebben met het leren en automatiseren van de klank-teken koppeling. 

Lexi-PRO ondersteunt leerlingen die moeite hebben om hun lees- en spellingsvaardigheden op een hoger niveau te krijgen.

Lexi-PREP

In het Lexi-Prep programma maakt de leerling kennis met de basisklanken van het Nederlands. Leerlingen ervaren snel succes bij het correct vinden van klanken en de bijbehorende symbolen. en leren ook al kleine woordjes te 'schrijven'. 

De 7 fasen of 'blokken' van Lexi-PREP bestaan allemaal uit verschillende lessen. De leerlingen volgend de flow van het programma. Met een aanbevolen snelheid van 3 keer per week, 20 minuten, heeft een leerling ongeveer 3 tot 4 maanden nodig om het hele programma te doorlopen.

Zodra de basis van fonologisch bewustzijn is ontwikkeld, zijn leerlingen klaar om over te stappen naar Lexi-BASIC.

Lexi-BASIC

Voor veel leerlingen is het volledig onder de knie krijgen van de klank-teken koppeling van het Nederlands niet altijd even makkelijk, hetzij doordat er problemen zijn op het gebied van de fonologische verwerking en/of doordat het Nederlands als tweede taal geleerd wordt.

Met Lexi-BASIC wordt door middel van zorgvuldige en stapsgewijs gestructureerde oefeningen gewerkt aan de ontwikkeling van het fonemisch bewustzijn

In Lexi-BASIC wordt gewerkt met klankzuivere 1-syllabe woorden. In de zorgvuldig gestructureerde lessen worden middels aantrekkelijke interface bewegingen, die altijd visueel en auditief ondersteund worden, eerst eenvoudige korte klank woorden (bijv. bos, lek) aangeboden om via een geleidelijke opbouw uiteindelijk tot de complexere meer-teken woorden (bijv sneeuw, straks) te komen.

In een parallel aan de oefeningen lopende lees-module worden de behandelde woorden in verschillende snelheden op het scherm geflitst. Eerst langzaam klank voor klank, daarna sneller en als gehele woorden.

Doordat leerlingen al snel verbetering zien, in korte tijd sneller gaan lezen en woordjes correct gaan schrijven wordt de motivatie versterkt en de stap om door te gaan naar het niveau van samengestelde woorden vergemakkelijkt.

 

 

Lexi-BASIC bestaat uit 17 verschillende lesblokken. Ieder blok heeft een lengte van ongeveer een uur, bestaat uit verschillende oefeningen en sluit af met een testje. Met een aanbevolen snelheid van 4 keer per week, 20 minuten, heeft een leerling ongeveer 4 tot 5 maanden nodig om het hele Lexi-BASIC programma te doorlopen.

Na het leggen van de basis voor beginnend lezen en spellen met lexi-BASIC is de overstap naar Lexi-PRO makkelijk te nemen.

Lexi-PRO

Lexi-PRO biedt de mogelijkheid om lees- en spellingsvaardigheden verder te ontwikkelen en een hoog niveau te bereiken.

De eerste lesblokken richten zich op het leren onderscheiden van de ij/ei, ou/au, ng/nk en g/ch. Daarna wordt de invloed van de r-klank op de lange klank behandeld, (bijvoorbeeld: heen, heer).

Vervolgens richten de lesblokken zich op het verkrijgen van morfologisch bewustzijn, waarbij de focus ligt op het leren herkennen en gebruiken van de verschillende woorddelen in complexe samengestelde woorden, (bijvoorbeeld: on-voor-stel-baar en con-centr-at-ie).

Lexi-PRO biedt zorgvuldig gestructureerde, stapsgewijze oefeningen waarmee fonologisch en morfologisch bewustzijn verkregen wordt

De lessenreeks bevat speelse interacties waarin de leerling leert om allereerst de verschillende woorddelen zoals voorvoegsels en achtervoegsels te herkennen en te gebruiken. In een later stadium gaat de leerling ook zelf woorden bouwen met een speciaal hiervoor ontworpen interface interactie. Ook worden assimilatie effecten toegelicht en verkrijgt de leerling kennis over de etymologie, de herkomst van een woord.

Of er nu sprake is van een onderliggend lees- en spellingsprobleem, laaggeletterdheid of dat een NT2 leerling moeite heeft met lezen en spellen van het Nederlands, de meeste obstakels worden overwonnen met Lexi-PRO.

 

 

Lexi-PRO bestaat uit 56 lesblokken en 16 leesblokken. Gebruikers kunnen in hun eigen tempo werken en zijn vrij om lessen te herhalen als ze dat nodig vinden. Met 3 tot 4 sessies per week van ongeveer 30 minuten kan Lexi-PRO in ongeveer zes maanden voltooid worden.