Beschikbaar voor

EnglishNederlands, Ελληνικά 

online leren

Lexilogy is een effectief online leersysteem om lees- en spellingsvaardigheden te verbeteren.

Lexilogy is ook geschikt voor kinderen en volwassenen die Nederlands als tweede taal leren.

Lexilogy biedt eveneens een goede ondersteuning bij de aanpak van laaggeletterdheid.

Lexilogy is beschikbaar in het Engels, Grieks en Nederlands en is uitgebreid getoetst op gebruikersvriendelijkheid en effectiviteit in verschillende leeromgevingen en in verschillende landen.

Met Lexilogy leer je stap-voor-stap hoe woorden zijn opgebouwd. De naam zegt het al! 'lexis' = woord en 'logia' = kunde. Lexílogy, de kunde van het woord! In het Nederlands, Lexilogié.

Lexilogy is gebaseerd op vele jaren wetenschappelijk onderzoek en biedt een betaalbare gebruikersvriendelijke, stapsgewijze aanpak om kinderen en volwassenen te helpen bij het beheersen van fundamentele lees- en spellingsvaardigheden.

Lexilogy is een online behandelingsprogramma voor iedereen die moeite heeft met lezen en spellen

Neem contact op

Voor school en thuis

Lexilogy is een gemakkelijk te begrijpen en eenvoudig te gebruiken online interventieprogramma voor op school maar ook gewoon voor thuis.

Lexilogy biedt kinderen en volwassenen een stapsgewijze leermethode aan, waarmee zij snel en zelfstandig hun lees- en spellingsvaardigheden kunnen verbeteren.

Voor drukke docenten is het altijd lastig om naast het dagelijkse programma ook nog genoeg aandacht te schenken aan de leerlingen die moeite hebben met lezen en spellen

Voor ouders is het altijd een uitdaging om de problemen met lezen en spellen te begrijpen en de juiste ondersteuning te vinden

Voor specialisten

Lexilogy kan ook door specialisten als interventieprogramma gebruikt worden binnen eigen instituut of praktijk

 

neem contact op

Resultaten

Onderzoek in samenwerking met de Universiteit van York en de Universiteit van Amsterdam toont aan dat Lexilogy een substantieel positief effect heeft op zowel lees- als spellingsvaardigheden.

Lexilogy leidt gemiddeld tot 33 procent verbetering in lees- en spellingsvaardigheden

Hoe het werkt

Lees- en spellingsvaardigheden zijn gebaseerd op ons vermogen om klanken (fonemen) en de bijbehorende symbolen (grafemen) te onderscheiden en te gebruiken. Dit wordt 'fonologisch bewustzijn' genoemd en vormt de eerste stap bij het leren lezen en schrijven.

De volgende stap is essentieel voor het kunnen begrijpen van complexe woordstructuren, en staat bekend als 'morfologisch bewustzijn', het kunnen herkennen en gebruiken van de verschillende woorddelen ofwel morfemen in samengestelde woorden, bijv. voor- en achtervoegsels.

Lexilogy bevordert het fonologisch en morfologisch bewustzijn

Voor veel kinderen en volwassenen vormt lezen en spellen een grote uitdaging. Of er nou sprake is van een leerprobleem, achterstand of dat Nederlands als tweede taal geleerd wordt, Lexilogy pakt op een eenvoudige en betaalbare wijze problemen met lezen en spellen aan.

Lexilogy zorgt ervoor dat gebruikers fonologisch en morfologisch bewustzijn verwerven via een interactief spel. Stap voor stap leren gebruikers hoe ze met klanken en morfemen woorden kunnen bouwen. De lesblokken ondersteunen zowel auditief als visueel het leerproces en dat leidt tot geautomatiseerde lees- en spellingsvaardigheden.

Lexilogy is gebaseerd op tientallen jaren wetenschappelijke onderzoek naar de besluitvormingsprocessen bij lezen en spellen en de moeilijkheden die kinderen en volwassenen hiermee kunnen ervaren. Het is een leersysteem, opgebouwd uit meerdere fases, die samen een complete lees- en spellingsmethode vormen.

Het team

Lexilogy is ontwikkeld door Hester Hoette, ontwikkelingspsychologe, afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en gespecialiseerd in leerproblemen.

In 1995 verhuisde Hester naar Griekenland, waar ze in 1998 een dyslexiecentrum oprichtte. Naast de diagnostiek en behandeling van lees- en spellingsproblemen, verrichtte zij ook psycho-linguïstisch praktijkonderzoek gericht op de achterliggende cognitieve meta-linguïstische processen bij het leren lezen en spellen.

Hester heeft 20 jaar ervaring in psycho-linguïstisch onderzoek en behandeling van lees- en spellingsproblemen

Deze ervaring inspireerde haar en stelde haar in staat Lexilogy te ontwikkelen; een unieke, gemakkelijk te gebruiken en zeer effectieve methode voor het behandelen van lees- en spellingsproblemen.

Joes Koppers (interface-ontwerper) visualiseerde en realiseerde vervolgens alle ideeën in een webapplicatie die vol magische en speelse interface-interacties, online toegankelijk is gemaakt voor iedereen.

De begeleidende instructies en aangeboden woorden van het Nederlandse programma zijn ingesproken door C.B. en T.B. die beiden met hun kleurrijke stemmen het leerproces een extra stimulans geven.

Lexilogy is sinds 2014 beschikbaar voor het Grieks, vanaf 2016 voor het Engels en nu in 2019 ook voor het Nederlands. De Lexilogy lees- en spellingmethode is toegankelijk voor iedereen op lexilogy.com