Η Λεξιλογία αποτελεί ένα πρωτοποριακό, εύκολό, εύχρηστο και αποδεδειγμένα αποτελεσματικό πρόγραμμα αποκατάστασης για άτομα με δυσκολίες στην ανάγνωση και την ορθογραφία.

Η μέθοδος είναι αποτέλεσμα δεκαετιών παρατήρησης και έρευνας στις νοητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων (decision making processes) που αφορούν την ανάγνωση και την γραφή (ορθογραφία) καθώς και τις δυσκολίες που μπορεί να έχουν παιδιά και ενήλικες.

Μία πρωτοποριακή μέθοδος που οδηγεί με απόλυτη επιτυχία στην ορθή ανάγνωση και γραφή της ελληνικής γλώσσας.

Γιατί online;

Το σημαντικό ποσοστό των παιδιών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με δυσκολίες στην ανάγνωση και την γραφή (δυσλεξία) -υπολογίζεται περίπου στο 5%- και το υψηλό κόστος αντιμετώπισής της σε ατομικές συνεδρίες για μακρύ χρονικό διάστημα, οδήγησαν στη δημιουργία μίας online πλατφόρμας, στην οποία θα έχει εύκολη και προσιτή πρόσβαση όλο το ενδιαφερόμενο κοινό. 

οπουδήποτε, ανά πάσα στιγμή της ημέρας, όπου και να μένουν, χωρίς ταλαιπωρία, αποδοτικά και οικονομικά.

Πού απευθύνεται;

Για σχολεία: Η Λεξιλογία είναι κατάλληλη για χρήση σε σχολεία. Παρέχεται μια ομαδική σύνδεση μαζί με μια πλατφόρμα παρακολούθησης στην οποία ένας επόπτης μπορεί να παρακολουθήσει την πρόοδο του κάθε παιδιού ξεχωριστά.

Για ατομική χρήση: Η Λεξιλογία είναι επίσης κατάλληλη για ατομική χρήση. Είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να είναι δυνατή η online χρήση του χωρίς βοήθεια από κάποιον ειδικό.

Έρευνα

Έρευνα στην αποτελεσματικότητα του προγράμματος Λεξιλογίας όσον αφορά την χρήση της από εγγενείς και ομογενείς δείχνει σημαντική πρόοδο (μέσο όρο 33%) τόσο στην ανάγνωση όσο και στην ορθογραφία.