"Λεξιλογία, μέθοδος αποκατάστασης δυσκολιών στην ανάγνωση και την γραφή."
Περισσότερα

 "Απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικες που μιλάνε την ελληνική γλώσσα αλλά δυσκολεύονται στη γραφή και την ανάγνωση."

"Η Λεξιλογία εφαρμόζεται σε σχολεία, κέντρα, αλλά και στο σπίτι."

"Έρευνα αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα της Λεξιλογίας όσον αφορά την ανάγνωση και την ορθογραφία."